DrzazgaClinic, ul. Racławicka 20A, 41-506 Chorzów, woj. śląskie

MENU

REGULAMIN SERWISU

Właścicielem serwisu internetowego DrzazgaClinic.PL jest BetaMed spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Barbary 21 40-053, adres do doręczeń: ulica Racławicka 20A, 41-506 Chorzów.
BetaMed S.A. zwraca szczególną uwagę na sposób przetwarzania i ochronę danych osobowych Klienta i wypełnia wszystkie wymagania wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Podanie przez Klienta danych osobowych odpowiednio w formularzach umieszczonych na stronie jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa obsługa w formie elektronicznej (dot. danych oznaczonych, jako obligatoryjne).
Opis ochrony danych oraz prawa Klienta zostały zawarte w utworzonej przez nas Polityce prywatności, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI DRZAZGACLINIC.PL

Zachowanie poufności Pan/Pani danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. W tym celu przygotowaliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.
Kto odpowiada za Pani/Pana dane osobowe?

Administratorem przekazywanych nam przez Państwa danych osobowych jest BetaMed spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Barbary 21 40-053, adres do doręczeń: ulica Racławicka 20A, 41-506 Chorzów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, pod nr KRS 0000441338, identyfikująca się numerami NIP 6342813703 oraz REGON 6342813703.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
• dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
• dane demograficzne;
Gdzie przechowujemy Pani/Pana dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Kto ma dostęp do Pani/Pana danych?

Nigdy nie przekazujemy Państwa danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami.
W wybranych przypadkach Państwa dane przekazujemy podmiotom zewnętrznym, ale wyłącznie w ramach realizacji usług, które zostały przez nas zdefiniowane i jedynie w zakresie uregulowanym przez podpisane z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. w ramach usług diagnostyki laboratoryjnej może nastąpić przekazanie podstawowych danych do laboratorium). Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych w zakładkach poniżej.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na mocy zawartej umowy, której wzorzec znajduje się w Regulaminie. Państwa dane są przetwarzane adekwatnie w stosunku do celu, jakim jest świadczenie przez nas usług.
Jeżeli w toku współpracy uznalibyśmy, że istnieje możliwość lepszego dopasowania naszych usług do Państwa indywidualnych potrzeb zostaniecie Państwo przez nas poproszeni o dodatkowe zgody. Oczywiście są one dobrowolne i w każdej chwili można je odwołać.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

1. Prawo dostępu do danych:
W każdej chwili macie Państwo prawo zażądać informacji o tym, które dane osobowe przechowujemy. Aby uzyskać taką informację prosimy o kontakt – informację przekażemy pocztą e-mail.

2. Prawo do przenoszenia:
Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie udzielonej nam zgody lub zawartej umowy, macie Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Państwa bezpośrednio lub do innego podmiotu. Zapis ten odnosi się wyłącznie do danych osobowych, które zostały nam przekazane.

3. Prawo do poprawiania danych:
Macie Państwo prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli posiadacie Państwo konto w naszym serwisie, możecie Państwo edytować zarówno swoje dane osobowe jak i zgody w ramach ustawień swojego konta.

4. Prawo do usunięcia danych:
Macie Państwo prawo, w każdej chwili, do usunięcia przetwarzanych przez nas danych osobowych, z wyjątkiem następujących sytuacji:
• kiedy jesteście Państwo w trakcie realizowanej przez nas usługi, która nie została jeszcze sfinalizowana lub została sfinalizowana częściowo;
• kiedy posiadacie Państwo nieuregulowane w pełni zobowiązania wobec nas, niezależnie od metody płatności;
• kiedy zrealizowaliście Państwo płatność metodą wymagającą podania danych osobowych, np. kartą kredytową lub np. w przypadku wystawienia Państwu faktury VAT lub innego imiennego potwierdzenia transakcji, w takiej sytuacji jesteśmy zobligowani do zachowania Państwa danych osobowych dotyczących transakcji na potrzeby księgowości.

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu:
Macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie własnych danych osobowych, w zakresie, w jakim te dane przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych chyba, że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Państwa interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.
6. Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:
Macie Państwo prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Państwa profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.
Możecie Państwo zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:
• wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail,
• edytując ustawienia swojego konta na stronie WWW.

7. Prawo do ograniczenia:
Macie Państwo prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:
• jeśli nie zgodzicie się Państwo na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
• jeśli zgłosicie Państwo, że przetwarzane dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie tych danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
• jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możecie Państwo nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Państwa danych osobowych.
• jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

8. Jak może Pani / Pan korzystać ze swoich praw?
Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy grupę pracowników, która będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Możecie się Państwo z nimi skontaktować:
• wysyłając email na adres rejestracja@drzazgaclinic.pl,
• wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie https://drzazgaclinic.pl/kontakt/
• dzwoniąc do naszego Biura Obsługi Klienta pod numer telefonu stacjonarnego: +48 32 420 29 78 lub na numer telefonu komórkowego: (opłata wg stawek operatora),
• pisząc na adres naszej siedziby.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy w naszej firmie Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, proszę pisać na adres iod@betamed.pl
Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w niewłaściwy sposób, prosimy o kontakt. Macie też Państwo prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Zasady prywatności dotyczące cookies

Co to są pliki cookies?
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Jak używamy plików cookie?
Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.
Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn, dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach lub w innych kanałach komunikacji.
Korzystamy z cookies w celu:

a. zapewnienia funkcjonalności usług i kanałów komunikacji, w tym:
• zapamiętania preferencji językowych odwiedzających,
• przechowywania preferencji i informacji o użytkowniku ważnych dla aplikacji Google Maps
• wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, m.in. takich jak Facebook – prezentowania treści multimedialnych na Stronie, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, np. Youtube
b. pomiarów, które służą zrozumieniu, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych usług, metod komunikacji, kampanii online. Do tego celu wykorzystywane są narzędzia:
• Google Analytics – usługa wykorzystywana w celu uzyskania danych dotyczących działań użytkowników na stronie.
• Google AdWords – odpowiada za ocenę skuteczności działania kampanii reklamowych, pomaga personalizować reklamy. Usługa odpowiada także za powtórzenia przekazu reklamowego użytkownikom, którzy odwiedzili stronę, wyświetlając im reklamę tekstową, graficzną bądź reklamę video. Reklama ta jest dopasowana do zainteresowań użytkownika i lokalizacji w jakiej się znajduje.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Państwa praw.

Jaka jest Pani / Pana odpowiedzialność?

Odwiedzając naszą stronę stajecie się Państwo automatycznie jej Użytkownikiem. Wszelkie treści znajdujące się na Stronie chronione są prawem autorskim lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności, zgody uprawionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone oraz mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Wszelkie treści zamieszczone na Stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Jako Administrator nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód w związku z decyzjami podjętymi na podstawie zamieszczonych na stronie internetowej informacji lub w związku z ich nieautoryzowanym wykorzystaniem, chyba, że odpowiedzialność taka wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów szeroko rozumianego prawa konsumenckiego.